Sinds 2000

 zeelandinternetkrant

    17  mei 2012                                                                                   zeelandkrant@zeelandnet.nl

Rubrieken:

column

forum

Literatuur en links:

binnenland

buitenland

leestafel

hanslander.com:
eigentijdse notities

 

 

 

Hans Lander

 

 

Dat wij weten dat zij het niet weten...

Aan de borreltafel wordt veel geklaagd over de incompetentie van de Europese regeringsleiders. Zoals het ook bon ton lijkt om te pas en te onpas te verkondigen dat er geen capabele politici meer zijn. Zelfs een superlobbyist als werkgeversvoorzitter Wientjes gaat zich daaraan te buiten. Maar naar mijn mening gaat het niet zozeer om de incompetentie van de regeringsleiders als wel om de ontoereikende structuur van “Europa”.

Daardoor is het heel moeilijk om tot adequate besluitvorming te komen. Te vaak spelen bij de onderhandelingen op Europees niveau op de achtergrond de nationale onderbuiksprekers en opiniepeilingen een rol. Dat verklaart denk ik ook de schroom om tot werkelijke effectieve maatregelen te komen. Maatregelen die zowel de financiële situatie zouden verbeteren als de economische groei zouden bevorderen. Koningin  van deze angst is ongetwijfeld de Duitse bondskanselier Merkel. De Nederlandse premier en de Nederlandse minister van Financiën zijn haar slippendragers. In hun angst vergeten zij echter een onloochenbare bedreiging: als de burgers in Griekenland, Spanje en eventueel nog andere landen de indruk krijgen dat hun euro’s niet langer veilig zijn bij hun banken, dan zullen zij die massaal opnemen. Ongeacht de gevolgen daarvan. Deze bedreiging van de stabiliteit kan door de aarzelende regeringsleiders en hun halfbakken maatregelen niet worden afgewend. Integendeel, zij wordt door die gebrekkige besluiten en door het ontbreken van de moed de juiste besluiten te nemen aangemoedigd. Hopelijk zullen steeds meer regeringen dit gaan inzien en zal er naast het stabilisatiepact een groeipact toch zal komen. De regeringsleiders lijken zich toch stap voor stap in die richting te bewegen. Ze zullen ook wel moeten, want in verschillende landen dreigt op korte en zeker op iets langere termijn een revolte.De vaak goed opgeleide jongeren in de verschillende landen zullen er niet lang meer pikken niet om geen perspectief te hebben.Geen perspectief betekent geen uitzicht op een redelijke baan, geen uitzicht op een baan, geen uitzicht op een normaal huwelijk,geen uitzicht op een zelfstandig bestaan..enz. Als ik jong was zou ik dat ook niet pikken. Dan zou ik de Lex Ernst toepassen, de wetvan de voormalige bisschop van Breda: al je niet te eten hebt is het toegestaan een brood ter stelen. Daar zou ik dan aan toevoegen dat we niet alleen bij brood wensen te leven. De bisschop zou ook dat zeker begrepen hebben. Want deed zelfs Jezus niet water bij de wijn of veranderde hij water in wijn? En hoe deed Lulu dat in Brazilië?

De vroegere Belgische premier Verhofstadt heeft al veel eerder een weg naar een groeipact aangegeven, te vergelijken met de New Deal van Roosevelt in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en het Marshall-plan van na WO II. Zo’n aanvullend pact, met name ook voor Griekenland zal in de komende tijd ook op de agenda staan van  Hollande en Merkel. De huidige Belgische premier zit ook al op die lijn. Nederland zal dan wel volgen. Ook al is onze minister Kees De Jager volgens de hoogleraar economie Rick van der Poel“geen groot licht”.Het zou het beste zijn een aantal papegaaiende economen nu maar gewoon te laten kletsen. Die vertellen toch elke dag een ander verhaal.“Ceteris paribus, bij ongewijzigde omstandigheden”, zeggen ze erbij. Soms noemen ze dat “voortschrijdend inzicht”.

Volgens mij kun je veel van hun uitspraken en meningen gewoon “voortgaand gelul” noemen. Eigenlijk niet de moeite om te noteren, al denkt een aantal journalisten daar blijkbaar nog steeds anders over. Daarmee scharen ook die zich in het rijtje van hen van wie ik zeg: Ze weten het niet, willen niet weten dat ze het niet weten en willen vooral niet dat wij weten dat zij het niet weten...

17 mei 2012