Oud genoeg......???

 

In een samenleving van input en output is het niet prettig om tot de ouderen te behoren. Als je niet meer werkt lijk je steeds meer als een dure kostenpost beschouwd te worden. De gemiddelde leeftijd is in de loop der jaren wat gestegen. Een groot goed, maar velen lijken daar tegenwoordig wat anders over te denken. De kosten van de pensioenen rijzen de pan uit en zijn daarom op termijn niet meer op te brengen. Daarom moet de pensioengerechtigde leeftijd omhoog en dreigen de pensioenen verlaagd te worden. Vergeten wordt dat de ouderen vele jaren lang hoge premies hebben betaald voor hun pensioen. Ook wordt eraan voorbij gegaan dat de problemen bij de pensioenfondsen aan andere oorzaken dan aan de stijging van gemiddelde leeftijd te wijten zijn. Het criminele wangedrag van tal van financiŽle instellingen, leidend tot de huidige crisis, is zo'n oorzaak. Een andere oorzaak is de weigering van de werkgevers de premies tijdig te verhogen en de greep in de kassen van de pensioenfondsen door dezelfde werkgevers in de jaren'90 van de vorige eeuw. Tot die werkgevers behoorde heel nadrukkelijk ook de overheid, onder regie van zowel de premiers Lubbers als Kok en de minister van financiŽn Zalm. Zij benadeelden de pensioenfondsen voor vele honderden miljarden. Volgens een schatting in een aantal artikelen vorig jaar in Het Parool zouden de pensioenfondsen zonder die graaiende werkgevers en overheid nu ongeveer 800 miljard euro meer in kas hebben gehad. Dan zou er dus niets aan de hand zijn geweest met de pensioenen. Maar daarover spreken de dames en heren politici niet. Evenmin de nieuwe directeur van de Nederlandse bank, benoemd met instemming van het huidige kabinet. De pensioenen moeten omlaag, de premies niet verhoogd. De lasten van de werkgevers moeten lager, de loonkosten omlaag, de winsten omhoog. Kabinet en werkgevers lijken op ťťn lijn te zitten. Voor de toekomst willen de werkgevers nog slechts voor een klein deel bijdragen aan de pensioenen. Er garant voor staan in geen geval. De werknemers moeten het zelf maar uitzoeken. Een nog verder gaande privatisering dus. Kabinet en werkgevers trekken consequent de lijn door die zijn in de jaren "90 van de vorige eeuw hebben ingezet. Met steun ook van de linkse partijen in de paarse kabinetten.

Wat mij verbaast is dat de gepensioneerden, de oudere werknemers zich niet feller verzetten tegen dat beleid. Immers, waar is de rechtvaardiging van het wel met honderden miljarden steunen van de veroorzakers van de huidige crisis, de banken en andere financiŽle instellingen, het wel garanderen van tegoeden bij die banken en het niet garanderen van de met hard werken bespaarde pensioenen?
Kan zo'n beleid ook maar op enigerlei wijze gerechtvaardigd worden?

Hans Lander